Přenechte výběr autodílů robotům

E-shop nové generace: výběr na pár kliků

Vyzkoušejte chytrý nákup dílů

autoROBOT

Jak to funguje

Dokážete sami vybrat správný díl?

Výběr autodílů v katalogu běžných e-shopů není snadná ani rychlá věc. Něco o tom víme, provozujeme e-shopů s autodíly celou řadu. A na základě letitých zkušeností doporučujeme: přenechte výběr autoROBOTovi.

  • AUTOrobot správně určí díly přesně pro Vaše vozidlo
  • AUTOrobot ví, které díly spolu perfektně fungují
  • AUTOrobot je napojen na dodavatele a zná dostupnost a ceny
  • AUTOrobot pro Vás vypracuje dokonalou nabídku
  • AUTOrobot sloučí dodatečné objednávky do jedné dopravy
Vyzkoušejte chytrý nákup dílů

E-shop, data z 10 000 objednávek

AutoROBOT, data z 1 000 objednávek

Jak objednat?

Nechceme po Vás přesnou specifikaci. Stačí, když nám ofotíte VIN či OTP a napíšete co potřebujete, ideálně též nafotíte, pokud to nedokážete popsat. Na SMS Vám obratem zašleme tři předvyplněné košíky: nejlevnější variantu, optimální variantu a pro profíky veškeré zboží, mezi kterým si vyberete. Je jen na Vás, zda vůbec a kterou z nabídek využijete.

Nejlevnější varianta

Košík je sestaven z dílů ze segmentu lowcost, které jsou určeny přesně pro Vaše vozidlo. Vše skladem okamžitě k odeslání.

Zobrazit košík

Optimální varianta

Košík je sestaven ze značkových dílů renomovaných výrobců, opět přesně pro Vaše vozidlo a okamžitě k odeslání.

Zobrazit košík

Expertní varianta

Tento košík obsahuje kompletní nabídku dílů skladem. Sami si vyberte nejvhodnější variantu. Určeno spíše pro profesionály.

Zobrazit košík

Kontakty

Kontaktujte nás

Přijeďte:

AUTORING ORG, Porák 25, 506 01 Jičín

Zavolejte:

+420 602 675 117

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti ..., IČ: 000, se sídlem .... (dále jen "správce"), aby v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") a souvisejícími právními předpisy, zpracovávala manuálně i automatizovaně v elektronické formě mnou poskytnuté osobní údaje (jméno a příjmení, telefon, email).
Správce bude na základě tohoto souhlasu zpracovávat výše uvedené osobní údaje za účelem zasílání marketingových obchodních sdělení.
Získané osobní údaje, správce nehodlá poskytnout žádné fyzické nebo právnické osobě, orgánu veřejné moci ani jinému subjektu či třetím osobám. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo) budou použity k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím externích nástrojů spolupracujících společností (zpracovatelé osobních údajů).
Osobní údaje budou u správce uloženy po dobu nezbytně nutnou k účelu zpracování, nejdéle však po dobu 5 let.
Svůj souhlas poskytuji dobrovolně s tím, že jej mohu kdykoliv odvolat na adrese info@ddddd.cz.
Beru na vědomí, že v případech a za podmínek stanovených Nařízením mám právo požadovat od správce přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů k jinému správci.
Beru na vědomí, že mám:
• právo požádat správce o poskytnutí informace o zpracování mých osobních údajů,
• právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají,
• právo na doplnění neúplných osobních údajů s přihlédnutím k účelu zpracování,
• právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se mě týkají a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených Nařízením,
• právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených Nařízením,
• právo vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů v případech stanovených Nařízením,
• právo získat osobní údaje, které se mě týkají, jež jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených Nařízením.
Dále beru na vědomí, že mám právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívám, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou mých osobních údajů.